7 września 2016

Kontakt

Spectrum Spółka Z OO

Ul. Lechicka 16

43-310 Bielsko Biała

NIP 645 254 04 07

Adres do korespondencji:

Ul. Wolnego 4

40-857 Katowice

tel. +48 (32) 411 64 58

Biuro Ukraina Rivne:

33-028 Rivne

ul. Soborna 1 / 312

Ukraina

tel. +380981025335

+380673632230

+380668431929

e-mail: rekruter@grupaspectrum.eu (proszę w tytule wpisać „Rivne”

Biuro Ukraina Lwow:

ul. Sakharowa 42/206

tel: +380684020206

+380994420206

+380934420206

e-mail: passion@perform.com.ua