7 września 2016

Dla pracowników

Spectrum Sp. z o.o.

Zatrudniamy pracowników z Ukrainy dla polskich pracodawców na zasadzie outsorcingu lub delegowania do pracodawcy użytkownika. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki zakwaterowania w niskiej cenie. Naszym pracownikom oferujemy również obsługę socjalną wykonywaną przez naszych koordynatorów. Cała kadra naszej firmy zna język ukraiński i ukraińskie realia. 50 %zatrudnianych przez nas osób wraca po 6 miesiącach na nasze kontrakty. Działamy całkowicie legalnie. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości zarówno w miejscu pracy jak i w miejscu zakwaterowania. Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Spełniamy wszystkie warunki ujęte w opisach stanowisk pracy.

 

PORADY

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami, stanowiącymi podstawę prawną do podjęcia pracy na terytorium Polski i Unii Europejskiej.
Ustawa o promocji zatrudnienia – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 , z późn. zm.),
Wydawanie zezwoleń na pracę – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydania zezwolenia na prace cudzoziemca (Dz. U. z 2009 r. Nr 16, poz. 84),
Wydawanie zezwoleń na pracę 2 – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2009r. Nr 16, poz. 85),
Wysokości wpłat przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na pracę – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.10.2007 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2007 r. Nr 195, poz. 1409),
Procedura uproszczona – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1116, ostatnia zmiana Dz. U. z 2009 r. Nr 21, poz. 114),
Ustawa o cudzoziemcach – ustawa o cudzoziemcach z 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 128 poz. 1175 z późn. zm.),
Ustawa o pobycie obcokrajowców na terytorium RP – ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. Nr.144 poz. 1043),
Umowa międzynarodowa – umowa międzynarodowa (Traktat o Przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej Dz. U. Nr 90 poz. 864 – załącznik XII),
Kryteria wydawania zezwoleń – rozporządzenie nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na prace cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego (Wojewódzki Dziennik Urzędowy z 2009r. nr 106, poz. 3033).
• Ustawa o ochronie danych osobowych